Odwodnienie terenu krok po kroku

Przed przystąpieniem do budowy budynku albo układania kostki brukowej, warto dokładnie sprawdzić warunki wodno-gruntowe na działce. Jest to szczególnie istotne, jeżeli dom ma być podpiwniczony. Wysoki poziom wód gruntowych może być poważnym zagrożeniem dla budynku. Może np. stać się przyczyną uszkodzenia jego fundamentów, zalewania piwnic czy przenikania wilgoci do budynku przez podciąganie wód gruntowych. Może również skutecznie uniemożliwić stabilne ułożenie kostki brukowej, kamiennej czy płyt betonowych na wybranym obszarze. Jak poradzić sobie z takim problemem? Odpowiedzią na to pytanie jest wykonanie odwodnienia terenu!

 

Kiedy odwodnienie terenu jest konieczne?

Na odwodnienie terenu powinni zdecydować się właściciele działek, na których poziom wód gruntowych jest wysoki. Odwodnienie jest również wskazane, jeżeli Twoja działka jest gliniasta, a więc słabo przepuszcza i wchłania wodę. W takim wypadku wody opadowe zbierają się na powierzchni ziemi i zalegają na niej przez dłuższy czas, powodując uszkodzenia budynku i osłabiając jego mury. Jeśli Twój dom jest podpiwniczony, a wody okresowo podnoszą się do wysokości ław fundamentowych, nie wahaj się i jak najszybciej zdecyduj się na wykonanie odwodnienia.

Czym jest drenaż opaskowy?

Najczęściej stosowaną metodą odwodnienia terenu jest tzw. drenaż opaskowy, który skutecznie obniża poziom wód gruntowych tam, gdzie jest rozprowadzony. Składa się z systemów rur odprowadzających wodę od budynku i jego fundamentów do studni rewizyjnych. Studnie te są połączone ze studnią zbiorczą, skąd zebrana woda może być odprowadzana na tereny zielone, do szczelnego zbiornika na wodę, oczka wodnego, rowu, kanalizacji deszczowej lub skrzynek rozsączających. Wybór miejsca, do którego odprowadzana jest woda, musi być zawsze indywidualnie dobrany do warunków panujących na konkretnej działce i w jej najbliższej okolicy.

Jak przebiega proces odwadniania terenu?

1. Wykopanie dołu wokół domu.
2. Ułożenie w nim obsypki filtracyjnej.
3. Ułożenie rur drenarskich na wysokości środka ławy fundamentowej.
4. Rury muszą mieć zapewniony minimalny spadek, który wynosi około 0,5%.
5. Instalacja studzienek kontrolnych na wszystkich połączeniach i załamaniach przewodów odprowadzających wodę.
6. Obsypanie rur drenarskich żwirem na wysokość minimum 50 cm nad drenem.
7. Zabezpieczenie warstwy filtracyjnej przed zamuleniem przy użyciu specjalnych otulin.
8. Wykonanie opaski z grubego żwiru dookoła budynku – zapewni ona prawidłowy spływ wody z drenażu.